Dataskyddspolicy

Säkerhet och integritetsskydd är viktigt för oss. I vår dataskyddspolicy kan du läsa om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter som du lämnar till oss.

Magasin Skärgård värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på josefin@magasinskargard.se.

Sammanfattning av Magasin Skärgårds dataskyddspolicy

– Magasin Skärgård använder dina personuppgifter till vad de vid insamlingen var avsedda att användas till (förfrågan, bokning, korrektur och fakturering) och de sparas endast så länge det är nödvändigt.

– Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dessa korrigerade eller raderade.

Accepterande av Magasin Skärgårds dataskyddspolicy

Genom att du använder Magasin Skärgårds tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig angående din bokning hos oss. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna kommunicera med dig genom t.ex. offerter, bokningar, annonskorrektur och bekräftelser, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information behandlar vi?

Personuppgifter vi behandlar kan vara:

– Person- och kontaktinformation – namn, fakturaadress, e-postadress, telefonnummer, websida.

– Information om bokningar.

– Historisk information – dina tidigare bokningar.

Vad gör vi med din information?

Informationen du ger oss är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan. Informationen används för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

Syfte med behandlingen

Nedan beskrivs vad vi kan använda dina personuppgifter till och varför behandlingen kan vara nödvändig.

– För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

– För att säkerställa att alla tjänster erhålls till dig enigt det avtalade Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

– För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om arkivering av bokföringsmaterial m.m. Laglig grund för behandlingen: Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Magasin Skärgård kan komma att dela med oss av din information till: Tredje part i händelse av överlåtelse av verksamheten.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alla dina personuppgifter inom EU/EES. Då Magasin Skärgård är fast beslutet att alltid skydda dina personuppgifter, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som uppfyller kraven i EUs dataskyddsförordning (GPDR).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för arkivering av bokföringsmaterial, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering:

– Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

– Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

– Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att personuppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Vill du använda någon av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post på josefin@magasinskargard.se.

Information om bolaget

Magasin Skärgård är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 630217-1043. Postadress: Gräddö Varvsväg 12, 760 15 Gräddö.

Magasin Skärgård är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning. Mer info om Dataskyddslagen GDPR finner du på www.datainspektionen.se.